Meghívók
 

 

HÍREK, AKTUALITÁSOK

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatásával a "Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és ellátások infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése a Zagyva menti mikrotérségben", ÉAOP-4.1.3./C-2f-2010-0002 kódszámú projekt szerződése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szolnoki kistérség fogorvosi ügyelete 2011. évben a következőképpen működik:
 
Időpont: Minden munkaszüneti és ünnepnapon
Időszak: 7.00 órától 15.00 óráig
Cím: 5000 Szolnok, Temető út 1. (orvosi rendelő)
Elérhetőség: 56/429-937
                                                                             
A fogorvosi ügyeletet térítés nélkül vehetik igénybe az alábbi települések lakosai:
Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Jászalsószentgyörgy, Jászberény,  Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny
 
A Szolnoki Kistérség központi orvosi ügyelete a következő képpen működik:
 
Ellátási idő munkanapokon:
  • Tiszasülyön: 16 órától reggel 8 óráig
  • Szolnokon 1 orvos 16 órától 8 óráig, 1 orvos 19 órától 7 óráig, gyermekorvos 19 órától 7 óráig
  • Újszászon hétfőtől csütörtökig 18 órától 8 óráig, pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig
Hétvégén és munkaszüneti napokon minden telephelyen 8 órától 8-ig.
 
Elérhetőségek:
Felnőttorvosi ügyelet: 56/373-373
Gyermekorvosi ügyelet: 56/423-102
 
Címek:
Felnőttorvosi ügyelet: 5000 Szolnok, Tószegi út 21. D épület
Gyermekorvosi ügyelet: 5000 Szolnok, Tószegi út 21. D épület
 
A központi orvosi ügyeletet az alábbi települések vehetik igénybe:
Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny
 
Tisztelt Lakosság!
 
Véleményüket, és észrevételeiket az alábbi címen és telefonszámon tehetik meg:
 
Cím:
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája 
5000 Szolnok, József A. u. 83 D épület
 
Telefon:
56/510-908
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztató

a Zagyva menti mikrotérség projektzáró rendezvényéről

2012. március 30-án 9 órakor került sor az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatásával, a „Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és ellátások infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése a Zagyva menti mikrotérségben”, ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0002 nyertes projekt megvalósításáról.

A rendezvényt Dr. Gyuricza Miklós – a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása elnökhelyettese nyitotta meg, majd Farkas Józsefné projektmenedzser ismertette a projekt szakmai tartalmát. Kérdések és interjúk után sor került a megvalósulási helyszínek megtekintésére.

A projekt összköltsége 95.131.579,- Ft, melyből az áfa-kompenzációt követően a támogatás mértéke 90%, azaz 85.618.421,- Ft.

Kedvezményezett: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Zagyvarékason lebontásra került az Egység út 62. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat régi épülete, melynek helyén, egy minden feltételnek megfelelő létesítmény felépítésére került sor. Itt - az előzőekhez hasonlóan - mind a családsegítő-, mind a gyermekjóléti szolgálat családgondozói látják el munkájukat. A szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek számára a nyitva álló helyiség is ebben az új épületben kapott helyet.

Zagyvarékason az új működési engedélyek kiadása megtörtént.

Az építkezés ideje alatt a szolgálatok a Szabadság tér 12. szám alatt működő Nappali ellátás épületében működtek.

Újszász esetében, Bajcsy-Zs. út 20. szám alatti az épület felújítása, bővítése vált szükségessé, ezáltal valamennyi szociális szolgáltatás egy épület keretein belül fog működni. Az idősek nappali ellátása (Újszász, Akácfa út 90) –a működési engedély kiadása után- az új épületbe fog költözni. Jelenleg a szakhatósági állásfoglalások elkészítése folyamatban van.

 

 

 
 
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások és –ellátások
 infrastrukturális feltételeinek minőségi fejlesztése a
Zagyva menti mikro-térségben
 
 
 
 
 
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Programjában meghirdetett ÉAOP-2008-4.1.3.B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex,- valamint bölcsődék önálló
fejlesztése tárgyú felhívás keretében forrást nyert a Zagyva menti mikro-térség szociális alapellátása tárgyi feltételeinek bővítésére, fejlesztésére.
 
 
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. július 1.
A projekt megvalósításának befejezése: 2011. december 31.
A kedvezményezett neve: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
A kedvezményezett címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
A projekt támogatásának összege: 85.618.421,- Ft
A projekt összköltsége: 95.131.579,- Ft
A projekt önereje:           9.513.158,- Ft
 
Támogató Szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu
 
Közreműködő Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Cím: 1016 Budapest, Gellérthegyi utca 30-32.
E-mail: vati@vati.hu
Telefon: +36 224-3100
Honlap: www.vati.hu
 
A projekt célja:
A szociális alapellátás fejlesztése a Zagyva menti mikro-térségben
 
A projekt tartalma:
Újszászon Szociális Szolgáltató Központ építése és Időskorúak Napközi Otthon bővítése összesen 464,89m2-en valósul meg. Ebből bővítés 280,99m2, 183,9m2-en pedig a meglévő épület rekonstrukciója történik meg. Zagyvarékason a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új épülete 151,1m2 alapterületen épül fel. Eszközöket mintegy 10.800.000,- Ft értékben szerzünk be a projekt keretében.
 
 
 
 
 
 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által 2011. évben a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011.  (XII.30.)  NFM  rendelet alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló  éves statisztikai jelentés 
 
 
 
 
 A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi közbeszerzési terve
 
Kapcsolat | Tartalom | Dokumentumok | Visszajelzés

freestat.hu