Határozatok 2010
Jegyzőkönyv 2011
Jegyzőkönyvek 2009
Jegyzőkönyvek 2010
Költségvetés 2009
Költségvetés 2010
Normatíva 2009
Normatíva 2010
Normatíva 2011
Normatíva 2012
Társulási dokumentumok
Társulási Tanács ülés
 

 

 2010. január 27-i Társulási Tanács ülés

 

2010. február 15-i Társulási Tanács ülés

16/2010.(II.15.) sz. határozat: a Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásról

17/2010.(II.15.) sz. határozat: a Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

18/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása központi orvosi ügyeletének ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról

18/2010.(II.15.) határozat melléklete (Ajánlati felhívás)

18/2010.(II.15.) határozat melléklete (dokumentáció)

19/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

20/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye  2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

21/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

22/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

23/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

24/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

25/2010.(II.15.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi költségvetése elfogadásának tovább gondolásáról

 

2010. február 24-i Társulási Tanács ülés

26/2010.(II.24.) sz. határozat: Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásról

27/2010.(II.24.) sz. határozat: a Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásásról

28/2010.(II.24.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

28/2010.(II.24.) határozat melléklete (Kistérségi Iroda 2010. évi költségvetése)

29/2010.(II.24.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

29/2010.(II.24.) határozat melléklete (ESZI 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Összesítő költségvetés 2010.)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Szászberek 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Szolnok 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Tiszajenő 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Tiszavárkony 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Tószeg 2010. évi költségvetése)

30/2010.(II.24.) határozat melléklete (Vezseny 2010. évi költségvetése)

31/2010.(II.24.) sz. határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

31/2010.(II.24.) határozat melléklete (Besenyszög 2010. évi költségvetése)

32/2010.(II.24.) sz. határozat:  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

32/2010.(II.24.) határozat melléklete (Újszász 2010. évi költségvetése)

33/2010.(II.24.) sz. határozat:  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

33/2010.(II.24.) határozat melléklete (Rákóczifalva 2010. évi költségvetése)

34/2010.(II.24.) sz. határozat:  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi költségvetésének elfogadásáról

34/2010.(II.24.) határozat melléklete (Társulás 2010. évi költségvetése)

 

2010. március 30-i Társulási Tanács ülés

35/2010.(III.30.) számú határozat: a Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásról 

37/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 2009. évi költségvetéséről szóló 30/2009. (II.24.) határozat módosításáról 

37/2010.(III.30.) számú határozat melléklete (Kistérségi Iroda 2009. évi költségvetésének 6. számú módosítása)

38/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 2009. évi költségvetéséről szóló 33/2009. (II.24.) határozat módosításáról

38/2010.(III.30.) számú határozat melléklete (Besenyszög 2009. évi költségvetésének 5. számú módosítása)

39/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva 2009. évi költségvetéséről szóló 35/2009. (II.24.) határozat módosításáról

39/2010.(III.30.) számú határozat melléklete (Rákóczifalva 2009. évi költségvetésének 5. számú módosítása)

40/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ 2009. évi költségvetéséről szóló 34/2009. (II.24.) határozat módosításáról

41/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2009. évi költségvetéséről szóló 36/2009. (II.24.) számú határozat módosításáról

41/2010.(III.30.) sámú határozat melléklete (Társulási Tanács 2009. évi költségvetésének 6. számú módosítása)

42/2010.(III.30.) számú határozat:  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi költségvetési zárszámadása elfogadásának tovább gondolásáról

43/2010.(III.30.) számú határozat: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról

43/2010.(III.30.) számú határozat melléklete (intézményi térítési díjak 2010.)

44/2010.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosításáról

44/2010.(III.30.) számú határozat melléklete (Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okirata)

45/2010.(III.30.) számú határozat: az Esélyegyenlőségi terv elkészíttetésével kapcsolatos intézkedésekről

46/2010.(III.30.) számú határozat: az ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóságához benyújtott pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

  

2010. március 30-i megismételt Társulási Tanács ülés

47/2010.(III.30.) számú határozat: a megismételt Társulási Tanács ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásáról

48/2010.(III.30.) számú határozat: a megismételt Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

49/2009.(III.30.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

49/2009.(III. 30.) számú határozat melléklete (Társulás 2009. évi beszámolója)

49/2009.(III. 30.) számú határozat melléklete (2009. évi zárszámadás)

 

2010. április 27-i Társulási Tanács ülés

50/2010.(IV.27.) számú határozat: a Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásáról

51/2010.(IV.27.) számú határozat: a Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

 
 
 
 
 
 
 

57/2010.(IV.27.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által 2009. évben a közbeszerezésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló éves statisztikai jelentés elfogadásáról

57/2010.(IV.27.) számú határozat melléklete (2009. évi közbeszerzésekre vonatkozó éves statisztikai jelentés)

2010. május 18-i Társulási Tanács ülés

60/2010.(V.18.) számú határozat: a Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásáról

61/2010.(V.18.) számú határozat: a Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

 
 
 
 
 
 
  
 
2010. június 23-i Társulási Tanács ülés

67/2010.(VI.23.) számú határozat: a Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére történő felhatalmazásáról

68/2010.(VI.23.) számú határozat: a Társulási Tanács ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

69/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2010. évi II. féléves munkatervének jóváhagyásáról

69/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (Társulás 2010. évi II. féléves munkaterve)

70/2010.(VI.23.) számú határozat: a  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda 2010. évi költségvetéséről szóló 28/2010. (II.24.) határozat módosításáról

70/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (Iroda ktg.vetés módosítása)

71/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 2010. évi költségvetéséről szóló 32/2009. (II.24.) határozat módosításáról

71/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (Besenyszögi Kp. ktg.vetés módosítása)

72/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ 2010. évi költségvetéséről szóló 32/2009. (II.24.) határozat módosításáról

75/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 29/2009. (II.24.) határozat módosításáról

75/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (ESZI ktg.vetés módosítása)

76/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2010. évi költségvetéséről szóló 34/2010. (II.24.) számú határozat módosításáról

76/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (Társulás ktg.vetés módosítása)

78/2010.(VI.23.) számú határozat: a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Alapító Okiratának módosításáról

78/2010.(VI.23.) számú határozat melléklete (Zagyva menti Integrált Központ Alapító Okirata)

79/2010.(VI.23.) számú határozat: az Alföld szíve Térségi Turisztikai Egyesületben történő tagi részvételre

80/2010. (VI.23.) számú határozat: Zárt ülés elrendeléséről

 

2010. szeptember 16-i Társulási Tanács ülés
 

 
Kapcsolat | Tartalom | Dokumentumok | Visszajelzés

freestat.hu